RSS ผิดพลาด: A feed could not be found at `https://www.hfocus.org/feed`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`
RSS ผิดพลาด: A feed could not be found at `https://mnfda.fda.moph.go.th/`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`
RSS ผิดพลาด: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name ‘www.xn--12carlo5dc9cwbh2moabc0urg.com’

กลิ่นฟุ้ง #กัญชา ...
View on Facebook
ใครปลูกไว้เยอะๆ ก็เตรียมใจครับ อย่างที่เคยเตือนกันไว้ วาทกรรม .. สรุปว่าไม่สรุป ลาก่อย#กัญชา #ปลดล็อค #เตรียมพร้อม #ลุยจับ #กัญชาแลนด์ #การเมือง ...
View on Facebook
กระทรวงเกษตรฯ เผยขั้นตอน “นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง-กระท่อม” อย่างถูกกฎหมาย.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้า “เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม” เพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ พร้อมให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้งสามชนิดได้จากทุกประเทศ เพียงทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง.โดยการนำเข้าจากประเทศต้นทางนั้นต้องแนบเอกสารสองชนิดด้วยกันได้แก่ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (PC) และ ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) กำกับมาด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจเนื่องจากมีราคาสูง แต่จะเปลี่ยนไปใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน.สำหรับเงื่อนไขการนำเข้ากัญชา กัญชง กระท่อมอย่างถูกกฎหมายนั้น กรมวิชาเกษตรได้เผยมา 4 ขั้นตอนด้วยกัน.ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วันนักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้ประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย.ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร ...
View on Facebook
morning!! ...
View on Facebook

Message us